soru denklemlerle ilgili

İLGİLİ İLKÖĞRETİM OKULU MATEMATİK 7. 8. SINIF DENKLEM S O R U L A R

 I Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemlerin çözüm kümesini nasıl bulunuz? Denklemin bir tarafındaki ifadeyi eşit ifadeyle değiştirebiliriz. ( Her türlü işlem yapılabilir. ) Denklemin her iki tarafı da aynı ifade ile toplanabilir çıkartılabilir. ( Terim denklemin bir tarafından diğer tarafa ters işlem olarak gider. ) Denklemin her iki tarafı da sıfırdan farklı bir sayı ile çarpılabilir ve bölünebilir. Örnek: 3 ( 3x – 2 ) = 2 ( 2x + 5 ) - 1 3.3x + 3.(-2) = 2.2x + 2.5 – 1 9x – 6 = 4x + 10 – 1 9x – 6 + (6 – 4x) = 4x +10 - 1+ (6 – 4x) 9x – 6 + 6 – 4x = 4x + 10 – 1 + 6 – 4x 9x – 4x = 10 – 1 + 6 5x = 15 5x = 15 5 5 x = 3 Ç = { ( 3 ) } Yukarıdaki örneğe göre aşağıdaki soruları çözünüz. 1. x + 7 = 11 2. y – 3 = 6 3. 2x = 12 4. 4x – 3 = 9 5. x + 4 = 15 6. x + 5 = – 12 7. x – 3 = 10 8. x – 9 = – 17 9. 9x = 45 10. – 4x = – 36 11. 42x = 24 12. – 6x = – 7 13. – 5x = – 30 14. 20x + 15 = 25 15. 15x – 9 = 21 16. 2x + 1 = 7 17. 10x – 15 = 5 18. 25 – x = 15 19. 12 – x = – 13 20. 3x – 7x = 12 21. 5 – x = 7 22. 3x + 9 = 15 23. 4x – 7 = 25 24. x + 7 – 3 = 11 25. x + ( – 3 ) 3 = 3 – 42 26. 5 – x + 3 = 12 27. x – 4 = ( – 2 ) 2 28. 7x – 8 = 6 – 5x 29. – x + 4 = – 3 30. – 5x – 28 = – 8 31. – 9x + 2 = – 16 32. 3 ( x + 4 ) = 21 33. – 8 ( x – 3 ) = – 48 34. 2 ( x + 1 ) = – 6 35. 6 ( 3 – 4x ) = – 6 36. – 2 ( 5 – 5x ) = – 40 37. 10 ( x + 3 ) = 0 38. 5 ( 1 – 3x ) = – 35 39. 4x + 7 = 3 40. 5x + 3 = 3 41. 3x – 6 = – 3 42. 10 – ( 50 + x ) = 15 43. 4 ( x – 3 ) + 5 = 9 44. 7 ( x + 3 ) + 5 = 54 45. 6 ( x – 4 ) + 3 = 15 46. 2 ( x + 1 ) – 1 = 13 47. 3 + 4 ( x – 2 ) = 20 48. 3 ( 3x – 2 ) = 2 ( 2x – 5 ) 49. 6 - 3 (x + 1 ) = 2 + 3 ( 2x + 3 ) 50. 3 - 2 (x – 1 ) = 4 - 3 ( x + 1 ) 51. 5 ( 10 – x ) + 20 + 6x = 80 52. 3 ( x – 1 ) + 4 = 2 ( x + 3 ) + 1 53. ( x + 1 )2 – 16 = ( x – 1 )2 + 20 54. ( 2y + 1 )2 – ( 2y – 1 )2 = 16 55. – 3x + 2 = x – 6 56. 4y + 3 = 2y – 1 57. 3 ( x – 2 ) = ( x – 2 ) 2 58. ( x – 7 ) ( x + 15 ) = x2 + 25 59. 3x2 – 14x – 15 = (x + 5)(3x – 7) 60. ( x – 6 ) x = ( x – 2 ) ( x – 5 ) Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler Örnek: Ayşe ile ablasının cevizlerinin toplamı 86’dır. Ayşe’nin cevizlerinin 2 katının 13 fazlası, ablasının cevizlerinin 3 katına eşittir. Her birinin kaçar cevizi vardır? Ayşe’nin ceviz sayısı x Þ 49 Ablasının ceviz sayısı y Þ 37 Birinci cümleden: x + y = 86 İkinci cümleden: 2.x + 13 = 3.y Yok Etme Metodu: x + y = 86 | . 3 3x + 3y = 258 2x =

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !